polish deutsch
Potrzebujesz wolontariusza
zostań wolontariuszem
Nasi wolontariusze
 
wielkość tekstu:
WOLONTARIAT w FPNP realizujemy w ramach 2 projektów:

wolontariatu socjalnego, polegającego na opiece
nad osobami starszymi
wolontariatu instytucjonalnego, opartego na współdziałaniu wolontariuszy w realizacji innych zadań statutowych Fundacji

 

Wolontariat socjalny

"Każdy wolontariusz zdobywa różne doświadczenia w czasie swojej pracy. To od wolontariusza zależy, jaka jest jego motywacja do pomagania innym, z jakim zaangażowaniem pełni służbę dla dobra innych. To tak wiele - jeśli Ty dajesz innym to co najlepsze, jeśli słuchasz siebie samego, jeśli w tym co robisz jest pełnia Ciebie - wtedy wygrywasz wszystko!"
Kalle Kosthorst, l. 19, niemiecki wolontariusz, opiekujący się w Warszawie grupą kilkunastu więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych z czasów II wojny światowej.

Do działań statutowych naszej instytucji należy opieka nad osobami represjonowanymi przez III Rzeszę. Obok pomocy finansowej ofiarom poszkodowanym świadczymy wsparcie niematerialne, w formie opieki wolontariackiej.

Pomocy takiej możemy udzielać tylko dzięki ofiarnej pracy wolontariuszy: uczniów, studentów, osób pracujących zawodowo, emerytów, rencistów. Grono osób potrzebujących - z uwagi na postępującą niesprawność związaną z wiekiem i chorobami - stale się powiększa.

Dlatego do współpracy zapraszamy wszystkich, którym los osób starszych i samotnych nie jest obojętny.

Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia i sytuacji materialnej - zarówno senior, jak i uczeń. Wolontariat daje szansę wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności, zawarcia przyjaźni, zdobycia doświadczeń i sprawdzenia się w nowych sytuacjach. Aby pomóc innym wystarczy poświęcić im 1-2 godziny w tygodniu lub w miesiącu.

Obecnie pomagamy osobom mieszkającym na terenie Warszawy i okolic, zamierzamy jednak docierać z pomocą wszędzie tam, gdzie żyją osoby poszkodowane przez III Rzeszę.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy zgłosić się do nas:
tel. +48 22 625 46 05
lub wysłać do nas mail: wolontariat[at]fpnp.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Kodeks etyczny wolontariusza

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Prawa wolontariusza

 

Wolontariat instytucjonalny

Staż ten polega głównie na pracy biurowej. Wolontariusze pracują w siedzibie FPNP, stanowią integralną część naszego zespołu i są angażowani w bieżące zadania i projekty.

Do zakresu ich obowiązków należy:

  • prowadzenie korespondencji z osobami i organizacjami współpracującymi z Fundacją,
  • tłumaczenia tekstów i korespondencji,
  • koordynowanie (i) prowadzenie wyjazdów byłych robotników przymusowych do miejsc ich dawnego zatrudnienia,
  • udział w przygotowaniach publikacji,
  • udział w akcjach promocyjnych oraz w przygotowaniu uroczystości i spotkań organizowanych przez FPNP,
  • prace związane z działalnością fundraisingową i marketingową,
  • prowadzenie własnych projektów w celu nawiązywania kontaktów z miastami i gminami polskimi i niemieckimi,
  • prace w archiwum,
  • spotkania z świadkami historii,
  • i wiele innych

Zawsze cieszą nas kreatywne pomysły naszych wolontariuszy, wspieramy ich inicjatywy i umożliwiamy im wcielanie pomysłów w życie. Samodzielność, zainteresowanie i zaangażowanie to główne cechy, które przyczyniają się do tego, że staż w FPNP staje się czymś więcej niż monotonnym wykonywaniem zadań.

Staramy się naświetlić wolontariuszom i praktykantom wszystkie aspekty pracy w naszej Fundacji, jednocześnie umożliwiając przebywanie licznej grupy wolontariuszy w tym samym czasie. Sprzyja to dobrej atmosferze w pracy, a wielokulturowy charakter naszego wolontariatu staję się jednocześnie platformą dialogu międzynarodowego. Zgodnie z tą koncepcją przewidujemy wprowadzenie rotacyjnego systemu wolontariatu, który polega na zaangażowaniu stażystów w wielu działach i zespołach Fundacji. Dzięki temu będą oni mogli zapoznać się z różnorodną działalnością FPNP i przekonać się o swoich mocnych stronach.

Wolontariat instytucjonalny w FPNP trwa dowolną ilość miesięcy. Program zajęć jest omawiany indywidualnie. Zwracamy uwagę na zainteresowania i specjalizację studiów naszych wolontariuszy.

Wraz ze zmianą punktu ciężkości naszej działalności, tj. większe zaangażowanie Fundacji w międzynarodowy dialog międzypokoleniowy, praca w FPNP daje wiele możliwości i niesie duży potencjał rozwoju.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

 
Logo