polish deutsch
wielkość tekstu:
 

Stanisław Zalewski

urodził się 1 października 1925 roku w Suchej Woli. Przed wybuchem wojny mieszkał Warszawie, na Pradze. Tutaj uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1940 r., z uwagi na ciężką sytuację rodzinną musiał przerwać naukę i rozpocząć pracę. Pracował w warsztacie samochodowym –Cz. Kozikowski na ulicy Waliców.
13 września 1943 r. za działalność w ruchu oporu został aresztowany. Po brutalnym przesłuchaniu przez Gestapo w Alei Szucha trafił na Pawiak. 5 październik znalazł się w transporcie do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie nadano mu numer 156569. Następnie 6 listopada 1943 r. trafił do Mauthausen. Stamtąd został przekazany do komanda Gusen (numer więźnia 45322). Po odbyciu kwarantanny pracował jako więzień obozu koncentracyjnego od 10.01.1944 r. do 19.08.1944 r. w Arbeitskomando Rü Messerschmitt, a od 19.08.1944 aż do wyzwolenia jako Automechaniker w komandzie Bergkristall (Gusen II).
Do Polski powrócił w lipcu 1945 roku. Wojna zabrała mu Matkę, najstarszego brata i najlepsze młodzieńcze lata.
Po wojnie, pracując kontynuował przerwaną naukę, założył rodzinę. Po studiach w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Warszawie uzyskał w 1959 roku dyplom inżyniera ze specjalnością pojazdów mechanicznych. Pracował zawodowo do 1995 roku. Działa czynie w Stowarzyszeniu Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, od 2008 r. jest Prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

<< wróć na poprzednią stronę

 

 

 

Materiały