Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Nasze Publikacje
"Świadkowie historii. Represje niemieckie wobec obywateli polskich w okresie II wojny światowej." - materiały pomocnicze do nauczania historii, Warszawa 2010.

Książka zawiera fragmenty wspomnień osób represjonowanych w latach II wojny światowej. Teksty ukazują różnorodność form terroru, którym podlegali obywatele polscy w czasie wojny. Opowieści świadków historii prezentują zjawiska najbardziej typowe związane z życiem codziennym w okupowanej Polsce oraz pokazują dzień powszedni młodych ludzi więzionych w obozach koncentracyjnych lub wywożonych na roboty przymusowe. Oryginalne teksy źródłowe mogą być wykorzystane przez nauczycieli i studentów historii o specjalizacji dydaktycznej do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii