Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Nasze publikacje

"KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów"
"Nazajutrz. Powstańcy Warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień"
"Pakiet edukacyjny – Represje niemieckie wobec obywateli II Rzeczypospolitej w okresie drugiej wojny światowej."

"Berlin. Wspomnienia Polaków z robót przymusowych w stolicy III Rzeszy w latach 1939-1945."

"OSTPREUSSEN. Wspomnienia Polaków wywiezionych na roboty przymusowe do Prus Wschodnich w latach 1939-1945"

"Ocaleni z Mauthausen", Warszawa 2010, wydanie w wersji polsko i niemieckojęzycznej.
"Ostmark. Wspomnienia Polaków z robót przymusowych w Austrii w latach 1939-1945", Warszawa 2011.
"Świadkowie historii. Represje niemieckie wobec obywateli polskich w okresie II wojny światowej." - materiały pomocnicze do nauczania historii, Warszawa 2010.
"Prawda, pamięć, odpowiedzialność. Powstanie Warszawskie w kontekście stosunków polsko-niemieckich", Warszawa 2010 – wydanie w wersji polsko i niemieckojęzycznej.
Ilustrowany katalog wystawy pt.: Naznaczeni. Mieszkańcy wsi polskiej na robotach przymusowych w III Rzeszy, Warszawa 2008."Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944", Warszawa 2009."Zachować Pamięć" - tom I i II"Die Deutschen in den Augen der Polen während des Zweiten Weltkriegs" autorstwa prof. Tomasza Szaroty, Warszawa 2009"Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 - Atlas ziem Polski"


"Boży dezerter FRANZ JÄGERSTÄTTER (1907-1943)" Erna Putz


"Dziciństwo w pasiakach" Bogdan Bartnikowski


"Zachować pamięć. Praca niewolnicza i przymusowa obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy 1939-1945" - Album
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii