Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Nasze Publikacje
"Ostmark. Wspomnienia Polaków z robót przymusowych w Austrii w latach 1939-1945", Warszawa 2011.

W literaturze historycznej i wspomnieniowej nie poświęcono do tej pory wiele miejsca przymusowej pracy Polaków w Austrii w czasie II wojny światowej. Niniejszy zbiór wspomnień polskich robotników wywiezionych na roboty przymusowe do Austrii w latach 1939-1945 jest przyczynkiem do poznania i przypomnienia tamtych wydarzeń. Opublikowane w nim relacje 18 autorów pochodzš ze zbiorów Archiwum Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Ukazują lisy i codzienne życie Polaków - między innymi więźnia obozu koncentracyjnego, robotnika rolnego i powstańca warszawskiego. Stanowiš cenne źródło do badań warunków życia w obozach i miejscach pracy przymusowej , jak również metod terroru oraz różnych postaw prze?ladowanych i prześladowców w sytuacjach codziennych i ekstremalnych. Są niewątpliwie materiałem pobudzającym czytelnika do refleksji nad tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej, a także doskonałą lekcją dzieła najnowszych Polski i Europy.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii