Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Nasze Publikacje
"KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów"

Przekazujemy polskiemu czytelnikowi monografię dr. Bernharda Strebla poświęconą historii KL Ravensbrück i sieci jego podobozów – „KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów”

Publikacja stanowi bogate Ÿródło wiedzy o organizacji obozu i jego podobozów, warunkach w nim panujących, więŸniarkach i więŸniach, a także niemieckich oprawcach. Podkreślić należy, że to właśnie Polki stanowiły prawie jedną trzecią ogółu więŸniarek i przytłaczającą większość ofiar eksperymentów pseudomedycznych, przeprowadzanych przez lekarzy SS.

Autor analizuje pochodzenie więŸniów, skład narodowy ich społeczności oraz warunki życia panujące w różnych częściach obozu i w różnych okresach jego funkcjonowania. Przedstawia wielorakie formy terroru, pracy niewolniczej i zagłady.

Polskie wydanie książki powstało dzięki staraniom i z inspiracji środowisk byłych więŸniarek obozu, a w szczególności – Alicji Gawlikowskiej-świerczyńskiej i Joannie Muszkowskiej-Penson.

Dziękujemy również za wsparcie finansowe następującym instytucjom:
Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej,
Instytutowi Goethego,
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie,
Rotary Club Lübeck-Burgtor,
oraz
Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku,
bez których publikacja ta nie ukazałby się.

Bernhard Strebel (ur. 1962) – dr filozofii, historyk, pracownik naukowy Hamburskiej Fundacji Wspierania Nauki i Kultury (Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur). Autor m.in.: Zwangsarbeit für Forschungseinrichtungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1939–1945. Ein Überblick, Berlin 2003 (razem z Jensem-Christianem Wagnerem); Celle April 1945 revisited. Ein amerikanischer Bombenangriff, deutsche Massaker an KZ-Häftlingen und ein britisches Gerichtsverfahren, Bielefeld 2013 (wyd. 2).

Opis bibliograficzny: Bernhard Strebel, KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów, Gdańsk 2018, ss. 804, ISBN: 978-83-63736-19-4.Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii