Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Ogłoszenie konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2010

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej po raz trzynasty ogłasza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze, redakcje, rozgłośnie i wydawnictwa z Polski i Niemiec. Do konkursu można zgłaszać artykuły, audycje i programy w kategoriach prasa, radio i telewizja, które zostały wyemitowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Prace opublikowane w Internecie można również zgłaszać w ramach w/w kategorii. Nadesłane publikacje mają przyczyniać się do poszerzenia wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, do przybliżenia życia codziennego w kraju sąsiada. Każdy dziennikarz i każda instytucja może nadesłać jedną pracę. *Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5.000 euro.* Fundatorami nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów przygranicznych (kraje związkowe Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Wolne Państwo Saksonia i trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie).

*Termin nadsyłania prac mija 15 stycznia 2010 r.*

Uroczyste wręczenie Nagrody za najlepsze prace dziennikarskie odbędzie się podczas III Polsko-Niemieckich Dni Mediów w dniach 7.-9.06.2010 r. w Dreźnie. Gospodarzem uroczystości będzie Wolne Państwo Saksonia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych
www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl
www.deutsch-polnischer-journalistenpreis.de
oraz
www.dnimediow.org www.medientage.org

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii