Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przystąpiła do Koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przystąpiła do Koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji
- spotkanie w Domu Spotkań z Historią, 2.11.2009 r. w Warszawie

Koalicja na rzecz historii najnowszej to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, powstała w ramach ogłoszonego wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2009/2010 - Roku Historii Najnowszej.

W skład Koalicji wchodzą m.in.: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Najważniejszym przejawem działalności w ramach tej inicjatywy jest portal www.rokhistorii.men.gov.pl, na którym prezentowana jest oferta edukacyjna instytucji wchodzących w skład Koalicji.

Działający od września portal ma otwartą formułę: Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w Koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji, do prezentowania na portalu materiałów edukacyjnych i innych działań (konkursów, projektów adresowanych do szkół) wszystkie instytucje i organizacje zaangażowane w upowszechnianie wiedzy na temat historii najnowszej.

Podczas spotkania w Domu Spotkań z Historią dnia 2.11.2009 r. w Warszawie Minister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Hall zaprezentowała dotychczasowy dorobek Koalicji oraz ogłosiła konkurs historyczny "Ocal okruchy historii - młodzież buduje muzea". Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie przez Minister Edukacji Narodowej Panią Katarzynę Hall oraz przedstawicieli 18 instytucji i organizacji działających w Koalicji na rzecz historii najnowszej w edukacji listu intencyjnego o dalszej współpracy Koalicji oraz o inicjowaniu nowych przedsięwzięć na rzecz pogłębienia wiedzy uczniów o historii XX wieku.

List intencyjny (pdf)

List Marszałka Sejmu B. Komorowskiego (pdf)Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii