Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
W dniach 2.12.- 5.12.2009 r. na dworcu kolejowym w Guben zatrzymał się "Pociąg Pamięci" ("Zug der Erinnerung").

Znajdującą się w nim wystawę zwiedziło w sumie ok. 2 tysiące osób, w tym bardzo liczna grupa mieszkańców Gubina oraz ok. 150 uczniów gubińskich szkół.

Wystawa prezentowana w Pociągu składa się z czterech części. Część pierwsza jest poświęcona dzieciom deportowanym do obozów zagłady lub do pracy przymusowej, w części drugiej prezentowane są powojenne losy sprawców, odpowiedzialnych za deportacje, część trzecia to tablice obrazujące wysokość dochodów z deportacji, które wpływały na konta Deutsche Reichsbahn, a także problem braku rozrachunku z przeszłością. Część czwarta poświęcona jest losom tych, którzy przeżyli.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło dn. 2.12.2009 r. Licznie zgromadzonych zwiedzających powitali m.in. vice-burmistrz miasta Guben, p. Fred Mahro, burmistrz miasta Gubin, p. Bartłomiej Bartczak oraz przewodniczący Stowarzyszenia "Zug der Erinnerung", p. Rüdiger Minow. Burmistrzowie zgodnie podkreśli wagę wizyty "Pociągu Pamięci" na granicy polsko-niemieckiej dla procesu pojednania między narodami. Jak dobrze ta współpraca przebiega udowodnili jednak już wcześniej, współpracując ściśle w fazie przygotowawczej do wizyty Pociągu. O otwartości władz miast Guben i Gubin mówił również Rüdiger Minow podczas swojego przemówienia.

Guben było ostatnią stacją postojową Pociągu w 2009 r. Po krótkiej zimowej przerwie planowany jest przejazd Pociągu m.in. do Frankfurtu nad Odrą i Cybinki.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" włączyła się w organizację pobytu "Pociągu Pamięci" w Guben: nawiązała kontakt z władzami Gubina i koordynowała kontakty pomiędzy władzami miasta a Stowarzyszeniem "Zug der Erinnerung". Przedstawicielka FPNP była obecna na dworcu w Guben podczas jego czterodniowego postoju na tej stacji i objęła opieką polskich zwiedzających, służąc pomocą jako tłumaczka oraz wprowadzając w tematykę wystawy.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii