Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
"Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie" uruchamia "Program sanatoryjny przeznaczony dla ofiar prześladowań nazistowskich w Polsce"

"Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie" uruchamia "Program sanatoryjny przeznaczony dla ofiar prześladowań nazistowskich w Polsce", finansowany ze środków darowizny Deutsche Bahn AG, przekazanych za pośrednictwem Fundacji Federalnej "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość".

Program sanatoryjny przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących beneficjentów FPNP. W ramach programu Fundacja kieruje zainteresowanych beneficjentów na dwutygodniowe kuracje w polskich uzdrowiskach. Warunkiem ubiegania się o wyjazd jest przysłanie do FPNP wniosku wraz z kompletną dokumentacją w terminie do 31.07.2011r.

Do wypełnionego i podpisanego wniosku należy dołączyć:
- aktualne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
- aktualną (własną i współmałżonka) informację o sytuacji materialnej (na podstawie odcinka emerytury, wyciągu z konta bankowego lub zaświadczenia ZUS).

Wnioski o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe rozpatruje Komisja społeczna, w skład której wchodzą przedstawiciele ofiar nazizmu, konsultant medyczny i pracownicy Fundacji. Pierwszeństwo w kierowaniu na leczenie uzdrowiskowe mają beneficjenci Fundacji, którzy nie korzystali dotychczas z innych form pomocy humanitarno-socjalnej oferowanej przez FPNP.

W ramach programu nie ma możliwości finansowania pobytu osoby towarzyszącej.

Wniosek o skierowanie na leczenie sanatoryjne

W wyniku apeli środowisk ofiar nazizmu i wielomiesięcznych negocjacji ze stroną niemiecką, zarząd koncernu Deutsche Bahn AG podjął decyzję o przekazaniu darowizny na pomoc humanitarną dla żyjących ofiar prześladowań nazistowskich w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ogółem firma Deutsche Bahn przekazała niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" kwotę 5 mln euro. Blisko połowa tych środków powinna wspomóc projekty pomocy humanitarne dla byłych ofiar prześladowań nazistowskich realizowane w Polsce. Pozostała część zostanie przeznaczona na pomoc humanitarną dla poszkodowanych na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi i w Czechach. Środki, które mają być do dyspozycji przez cztery lata, zostaną przeznaczone także na wsparcie ocalałych z Holokaustu oraz z zagłady Sinti i Romów.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" oczekuje na wpływ pierwszych środków pochodzących z darowizny Deutsche Bahn AG, które powinny trafić do Polski do końca kwietnia 2010 roku. Niewielka w stosunku do potrzeb kwota darowizny nie pozwoli na uruchomienie nowych wypłat, czy większych programów pomocowych. Pieniądze zostaną wykorzystane na pomoc humanitarną w postaci jednorazowych zasiłków dla ok.10 tys. osób, które znajdują się w najcięższej sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej i już w ubiegłych latach zwróciły się z wnioskami o pomoc do FPNP, ale z braku funduszy jeszcze jej nie otrzymały. Ze środków tych finansowany będzie także program sanatoryjny oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci wózków inwalidzkich, chodzików itp

Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów pomocy można uzyskać w Punkcie Informacji Doradztwa i Integracji w siedzibie Fundacji przy ul.Kruczej 36; 00-921 Warszawa, czynnym pon-pt 8.15 -16.15 oraz pod nr telefonu (22) 629-73-35, (22) 695-99-61.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii