Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
"Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przystąpiła 2 kwietnia 2008 r. do programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką", uruchomionego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Realizatorem programu jest Fundacja Ośrodka KARTA.

Celem programu jest imienne upamiętnienie obywateli polskich represjonowanych pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 oraz zebranie - we współpracy wielu kompetentnych instytucji i środowisk w Polsce - wszelkich informacji na temat osób prześladowanych. Pracownicy programu gromadzą w jednej komputerowej bazie danych informacje o osobach, które stały się ofiarami agresji nazizmu.

Przystępując do tego programu Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" udostępnia unikatową w skali Polski bazę danych, w której znajdują się informacje dotyczące losów wojennych blisko miliona osób urodzonych przed 1945 rokiem.

Dane, znajdujące się w bazie Fundacji, gromadzone są od 1992 roku. Informacje i dokumenty potwierdzające represje - pracę niewolniczą i przymusową - pochodzą w większości przypadków od osób bezpośrednio represjonowanych lub ich spadkobierców. Były one uzupełniane danymi z archiwów państwowych krajowych i zagranicznych.

Zgromadzone przez Fundację dane stanowią bogaty i różnorodny materiał, który - po opracowaniu przez historyków - przyczyni się niewątpliwie do pogłębienia wiedzy o tym okresie - zarówno dotyczącej ogólnej polityki władz okupacyjnych wobec Polaków - jak i indywidualnych losów osób dotkniętych dramatem wojennym.

Oficjalne przekazanie bazy danych i podpisanie umowy odbyło się 2 kwietnia 2008 w Domu Spotkań z Historia w Warszawie z udziałem dziennikarzy polskich i niemieckich.Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii