Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Rzymskie Spotkanie Młodych

Zapraszamy do Rzymu na spotkanie aktywnych zawodowo i społecznie młodych ludzi, którzy nie boją się rozmawiać o wyzwaniach i problemach współczesności i chcą podjąć próbę ich rozwiązania, w myśl wezwania Jana Pawła II Budujcie cywilizację miłości!

Do uczestnictwa w Spotkaniu zapraszamy młodych ludzi w wieku 25 - 35 lat, a szczególnie równolatków Pontyfikatu Jana Pawła II tych, którzy w tym roku kończą 30 lat.

W pracy zawodowej nieustannie podejmujemy decyzje kreujące obraz świata i determinujące losy ludzkie. Codzienne zabieganie i koncentracja na pracy zawodowej powodują, że zapominamy o rzeczach najważniejszych, gubiąc z oczu zasady etyczne. Nierzadko popadamy w wątpliwości i relatywizm moralny. Wtedy wierzącymi jesteśmy tylko z nazwy, gdyż nie wskazują na to nasze wybory, ani decyzje życiowe.

Nikt nie jest samotną wyspą i nikt nie ma patentu na mądrość. Rzymskie Spotkanie Młodych jest okazją do spotkania ludzi myślących i czujących podobnie tych którzy czynią sobie ziemię poddaną i chcą to robić w łączności z Bogiem.

Wykłady sesji plenarnej Spotkania i dyskusje w grupach warsztatowych pomogą nam ocenić słuszność naszego postępowania i dokonywanych wyborów. Pozwolą także podzielić się osobistymi przemyśleniami i wzbogacić o doświadczenia innych uczestników, dając poczucie wspólnoty i siły. Mając świadomość odpowiedzialności za siebie, własną rodzinę i społeczeństwo, powinniśmy właściwie przygotować się do podjęcia wyzwań współczesności. Rzymskie Spotkanie Młodych jest ku temu doskonałą okazją.

Serdecznie zapraszamy,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP


ZAPROSZENIE (pdf)
WKŁADKA (pdf)
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii