Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" zachęca do wolontariatu na rzecz osób poszkodowanych przez III Rzeszę "Zostań wolontariuszem - RAZEM LEPIEJ"
Spotkanie odbyło się 14 października 2008 o godz. 12.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie

"Chcemy przyciągnąć jak najwięcej ludzi do idei fundacji - pomocy pokrzywdzonym przez III Rzeszę, spotkań ze świadkami historii, dialogu i pojednania" - powiedział prezes FPNP, Dariusz Pawłoś, otwierając 14 października br. w Warszawie konferencję "Zostań wolontariuszem - razem lepiej". "Celem fundacji jest pomoc ludziom, którzy doznali krzywd od jednego z najbardziej zbrodniczych reżimów". Prezes wyjaśnił, że chodzi nie tylko o pomoc finansową dla schorowanych, starszych i zwykle niezamożnych osób, ale także o to, by często samotni ludzie nawiązywali kontakty.

To wprawdzie słowa uczą, ale czyny pociągają mówiła Jolanta Piotrowska, koordynator ds. projektów pomocy humanitarnej w Fundacji. W prawdzie Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" koncentrowało się dotąd głównie na pomocy finansowej dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę, nie zamknęło to nam oczu na inne potrzeby.

W spotkaniu udział wzięła p. poseł Joanna Fabisiak, prezes Fundacji "Świat na TAK", która podkreśliła, że postawę wolontariusza można wykazywać przez całe życie.

Konferencję prowadziła dziennikarka TVP "Wiadomości", p. Edyta Suchacka, która od wielu lat towarzyszy Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Wolontariat daje szansę wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności, zawarcia przyjaźni, zdobycia doświadczeń i sprawdzenia się w nowych sytuacjach. Wolontariusze FPNP, poinformowała E. Suchacka, nawiązują bliskie relacje, czasem nawet przyjaźnie z żyjącymi świadkami historii. Zbliżenie pokoleń jest cennym doświadczeniem dla obu stron. Młodym ludziom przybliża i pomaga zrozumieć historię, starszym daje wiele satysfakcji i radości.

O swoich doświadczeniach w zakresie wolontariatu socjalnego oraz o łączącej ich relacji opowiedzieli wolontariusze Fundacji: D. Kiraga, A. Puchacz oraz ich podopieczni, H. Glonek i J. Tyman. Doświadczeniami w zakresie wolontariatu instytucjonalnego w FPNP podzielił się D. Rojkowski, obecnie tłumacz Fundacji. Mówił o swoim pobycie w Warszawie, o opiece nad beneficjentami FPNP oraz o "podróżach pamięci" z byłymi robotnikami przymusowymi.

Na spotkaniu zaprezentowaliśmy nową stronę internetową Fundacji: www.fpnp.pl, szczególnie zwróciliśmy uwagę na podstronę poświęconą wolontariatowi. Z przyjemnością przedstawiliśmy zebranym zarówno znajdujących się na sali świadków historii, jak i byłych i obecnych wolontariuszy Fundacji.

Jakub Deka, koordynator działu programowego FPNP przedstawił ciekawy konkurs dla obecnych i przyszłych wolontariuszy Fundacji.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii