Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" świętuje 10. jubileusz powstania

Powstanie Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" było poprzedzone wieloletnimi międzynarodowymi negocjacjami oraz debatami wewnątrz Niemiec, których wynikiem było ogłoszenie w dniu 16 lutego 1999 r. wspólnej inicjatywy kanclerza RFN oraz przedstawicieli 12 przodujących niemieckich firm o zamiarze utworzenia funduszu na rzecz byłych robotników przymusowych ze środków niemieckiej gospodarki, uzupełnionych o środki publiczne.

2 sierpnia 2000 r. niemiecki Bundestag uchwalił ustawę o Utworzeniu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość". Przewidywała ona wypłatę indywidualnych humanitarnych świadczeń dla byłych robotników przymusowych i niewolniczych oraz dla innych ofiar nazizmu. Wypłaty świadczeń niemieckich przekazywane były poszkodowanym na całym świecie za pośrednictwem 7 organizacji partnerskich niemieckiej fundacji. W Polsce wypłaty prowadziła Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie".

Wypłaty świadczeń rozpoczęto w czerwcu 2001 r., a zakończono w 1 połowie 2007 r.

Prezydent federalny Horst Köhler w swojej wypowiedzi opublikowanej w raporcie końcowym programów wypłat określił świadczenia Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" jako ważny przyczynek do tego, by cierpienie było uznane za cierpienie a wina i odpowiedzialność zostały wyrażone także w sensie materialnym".

24. czerwca 2010 r. w Berlinie podczas uroczystego przyjęcia z okazji 10. rocznicy powstania Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" federalny minister finansów dr Wolfgang Schäuble w obecności 200 zaproszonych gości docenił znaczenie pracy Fundacji. Rząd federalny jako swoje zadanie postrzega dalsze działania na rzecz upamiętniania krzywd nazizmu. Szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w Izraelu i USA, Fundacja POiP stała się uznaną ambasadorką podejmowanych przez Niemcy starań o pojednanie -- przede wszystkim poprzez wypłaty dla byłych robotników przymusowych oraz także wspierając wiele wspólnych projektów." Poprzez powstanie Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" w roku 2000 Niemcy nie uchyliły się od odpowiedzialności historycznej.

Jak stwierdził historyk prof. dr Lutz Niethammer w swoim przemówieniu podczas uroczystości, "Fundacja POiP przyczyniła się do większego uwrażliwienia w Niemczech na kwestie krzywd nazistowskich". To głosy osób poszkodowanych były decydujące, by ocenić dotychczasową pracę Fundacji -- powiedział przewodniczący Kuratorium Fundacji dr Michael Jansen: "Najważniejsza reakcja na dotychczasową pracę Fundacji pochodzi od osób poszkodowanych, którzy późne wypłaty odczuwają jako zadośćuczynienie. W 2007 r. Fundacja POiP zakończyła swoje pierwsze zadanie, tj. wypłatę świadczeń dla 1,66 milionów byłych robotników przymusowych w wysokości 4,4 miliarda Euro.

Obecnie Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" oznacza pojednanie, porozumienie i lepszą przyszłość -- powiedział były polski ambasador oraz kurator Fundacji prof. Jerzy Kranz. Późne wypłaty oraz wiele wspólnych projektów stały się przełomem dla stosunków polsko-Niemieckich.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej:
www.stiftung-evz.de/ueber-uns/10-jahre-stiftung-evz.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii