Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
"Samotność ofiar. Metodologiczne, etyczne i polityczne aspekty liczenia strat ludzkich II wojny światowej"

"Samotność ofiar. Metodologiczne, etyczne i polityczne aspekty liczenia strat ludzkich II wojny światowej" - konferencja pod tym tytułem odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2011 w Budapeszcie. Tematami przewodnimi konferencji, organizowanej przez Europejska Sieć Pamięć i Solidarność oraz Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk, będą historia i współczesny stan badań nad wielkością strat osobowych, do jakich doszło w czasie II wojny światowej oraz w wyniku jej następstw w latach powojennych, takich jak przymusowe migracje, przetrzymywanie jeńców wojennych i cywilnych internowanych.

W czasie wojny prowadzenie statystyk było utrudnione, a niekiedy całkiem niemożliwe ze względu na zasięg wojny, długość jej trwania, a także warunki obcej okupacji. Podczas konferencji omawiana będzie metodologia ustalania globalnej liczby strat ludzkich w poszczególnych krajach, jej historia i polityczne uwarunkowania. Ważnym tematem konferencji będą także studia przypadku, które ukazują, w jaki sposób ustala się i wykorzystuje liczby strat osobowych związanych ze szczególnymi miejscami lub grupami ofiar.

Polski program dokumentacyjny "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" przedstawi Przewodniczący Zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" Dariusz Pawłoś.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii