Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Rządy Polski i Niemiec podpisały deklarację i program współpracy


21 czerwca 2011 r. podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie przyjęta została "Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" wraz z programem współpracy pomiędzy oboma krajami.

"Po raz pierwszy w dziejach nasze państwa i narody współżyją zgodnie w warunkach pokoju i wolności, jako równoprawni członkowie Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Łączą nas tysiącletnie więzy kulturowe i cywilizacyjne. Trudne, pełne cierpień okresy wspólnej historii pozostają dla nas przestrogą na przyszłość. Dzisiaj relacje polsko-niemieckie opierają się na zasadach przyjaźni, wspólnych wartości i interesów. Cechuje je poczucie współodpowiedzialności za przyszłość zjednoczonej Europy" - napisano w deklaracji.

Rządy Polski i Niemiec deklarują wolę pogłębiania wzajemnego zaufania poprzez otwarty dialog, także na temat przeszłości i kontynuowanie procesu pojednania między Polakami i Niemcami.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" jest wymieniona w Deklaracji jako ważny filar porozumienia polsko-niemieckiego. W przyjętym programie współpracy zapisano również zadania jakie ma do wypełnienia nasza Fundacja: Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" jako instytucja wspierająca pojednanie i edukację historyczną realizuje projekty skierowane ku przyszłości, z udziałem młodych Polaków i Niemców, oraz projekty edukacyjne, z udziałem świadków historii. Istotne pozostają także współpraca i pomoc, w ramach istniejących uregulowań, dla (jeszcze żyjących) ofiar narodowosocjalistycznych prześladowań, w tym niektóre świadczenia zdrowotne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych ofiar oraz współpraca i rozwijanie międzynarodowych kontaktów instytucjonalnych.

Lista wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć zawiera około 100 pozycji. Dotyczą one m.in. współpracy transgranicznej, energetycznej, infrastrukturalnej oraz partnerstwa w ramach Unii Europejskiej.

Ważny wkład w przygotowanie przyjętego dokumentu miał Dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, prof. Krzysztof Miszczak, który pełni też funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie".

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii