Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
*Konkurs "14 czerwca"*

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" objęła patronatem konkurs historyczny na scenariusz lekcji wychowawczej o martyrologii Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Konkurs jest skierowany do studentów historii i nosi tytuł "14 czerwca". Jego celem jest upamiętnienie tragedii Polaków będących ofiarami nazistowskich obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej.

Cele konkursu:
**Uczczenie pamięci Polaków - ofiar w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.
**Jak najszersze rozpowszechnienie informacji na temat ofiar ponoszonych przez Polaków na skutek represji, jakim byli poddawani w obozach koncentracyjnych.
**Przygotowanie i udostępnienie szkołom materiałów metodycznych wspomagających realizację działań edukacyjnych na temat polskich ofiar w nazistowskich obozach koncentracyjnych.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą brać udział studenci historii wszystkich lat studiów, studiujący na uczelniach w Polsce. Prace konkursowe mogą być przygotowywane przez pojedyncze osoby oraz zespoły studentów. Zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby. Wszyscy członkowie zespołu muszą zostać zgłoszeniu na karcie zgłoszeń.

Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu jest biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dr. Marka Migalskiego. Biuro organizacyjne mieści się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 10, tel. 32 209 78 37. Współorganizatorem konkursu jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, ul. Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim.

Terminy nadsyłania prac konkursowych: 27.05.2010 r.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" gorąco zachęca wszystkich studentów do udziału w tym konkursie, którego tematyka jest zbieżna ze statutowymi celami Fundacji. Chcielibyśmy również zainteresować uczestników konkursu bezcennymi materiałami o dużej wartości historycznej zgromadzonymi w *Archiwum FPNP*. Wszystkie nasze zbiory i doświadczenia mogą stanowić inspirację dla studentów uczestniczących w konkursie i są oczywiście do wykorzystania przez nich przy tworzeniu scenariuszy lekcji.

Ponadto dla laureatów konkursu Fundacja przekaże nagrody książkowe związane z problematyką prześladowań nazistowskich wobec obywateli polskich. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na:
www.14czerwca.pl
oraz
www.migalski.eu/projekty/konkurs-14-czerwca

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii