Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Władysław Bartoszewski kończy 90 lat.

19 lutego 2012 jeden z najznakomitszych polskich polityków, wielki działacz społeczny, pisarz, dziennikarz i historyk, kawaler Orderu Orła Białego obchodzić będzie 90 jubileusz swoich urodzin.

Władysław Bartoszewski mógłby swoim życiorysem obdzielić kilka wybitnych postaci. Był więźniem Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego, a także Rady Pomocy Żydom. Jako opozycjonista sześć i pół roku spędził w komunistycznych więzieniach. W III Rzeczypospolitej był ambasadorem RP w Republice Austrii, dwukrotnie piastował urząd Ministra Spraw Zagranicznych, a od pięciu lat pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Jest honorowym obywatelem Izraela, odznaczonym medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Wykładał na uniwersytetach w Monachium, Eichstaett i Augsburgu. Napisał kilkadziesiąt książek, ponad tysiąc opracowań i artykułów naukowych, wiele z nich poświęcił tematowi okupacji hitlerowskiej.

Profesor Bartoszewski jest bardzo ważną postacią dla Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Był jednym z najwybitniejszych członków Rady Fundacji. Bez niego nie udałoby się uzyskać niemieckich świadczeń dla byłych więźniów niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych, ani też byłych robotników przymusowych III Rzeszy. To właśnie włączenie się w sprawę moralnego i materialnego zadośćuczynienia takich autorytetów, jak prof. Bartoszewski zadecydowało o tym, że powrócono do trudnych spraw i tematów, nad którymi politycy, zwłaszcza ci po drugiej stronie Odry, woleliby przejść do porządku dziennego. Władysław Bartoszewski jest ikoną całego procesu pojednania, między Polską i Republiką Federalną Niemiec, między Polakami i Niemcami. Pojednania, które musi się dokonać nie ponad naszą bolesną przeszłością, ale właśnie poprzez zachowanie pamięci o zbrodniach II wojny światowej i niemieckiej okupacji, o ofiarach Holokaustu, o polskim ruchu oporu, o ofiarach represji i nazistowskich zbrodni.

Z okazji tego szczególnego jubileuszu pragniemy życzyć Czcigodnemu Jubilatowi jeszcze raz tylu lat życia w dobrym zdrowiu, wielu sukcesów w służbie publicznej i w życiu osobistym.


Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii