Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Prezydium SPP 13 czerwca 2011


13 czerwca 2011 r. przewodniczący zarządu FPNP Dariusz Pawłoś wziął udział w spotkaniu prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę z kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Stanisławem Ciechanowskim. Posiedzeniu przewodniczył prezes Zarządu Wojewódzkiego SPP w Gdańsku i wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Zdzisław Lichtarski. Uczestnicy spotkania omawiali realizację znowelizowanej ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a także działalność i nowe inicjatywy Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Minister Ciechanowski odznaczył Medalem "PRO MEMORIA" zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii