Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
"Walki Batalionów Chłopskich w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny 1942-1944."

"Walki Batalionów Chłopskich w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny 1942-1944." - to tytuł sesji popularno - naukowej, która odbyła się 1 lutego 2012 r. w Tomaszowie Lubelskim na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL. Podczas sesji Dariusz Pawłoś, przewodniczący zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" mówił o stratach osobowych i ofiarach represji pod okupacją niemiecką na Zamojszczyźnie, o obecnym zaangażowaniu społecznym na rzecz zachowania pamięci oraz o kształtowaniu dobrych relacji polsko-niemieckich.


Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii