Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Ogólnopolski KONKURS dla młodzieży "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"

W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" ogłosiła ogólnopolski KONKURS dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką."

Jak poinformował na konferencji prasowej przewodniczący zarządu FPNP, Dariusz Pawłoś, "zadaniem młodzieży, która weźmie udział w konkursie, będzie odnalezienie nazwisk i uzyskanie jak najwięcej informacji o ofiarach represji pod okupacją niemiecką. Informacje powinny dotyczyć osób zabitych, zmarłych lub poległych żołnierzy, aresztowanych, więzionych, zmuszanych do przymusowej pracy, wysiedlonych, itp." (…) "Uczestnicy konkursu mogą odwiedzać miejscowe archiwa, miejsca pamięci, mogą również korzystać z ksiąg parafialnych, kronik szkolnych" - poinformował D. Pawłoś. Chcemy zachęcić młodych ludzi do rozmów ze świadkami historii, aby również w ten sposób przywołać nazwiska osób, które zginęły w czasie II wojny światowej lub były prześladowane pod okupacją niemiecką. Ci, których szukamy, pochodzą często z naszych rodzin, bliskiego otoczenia, z sąsiedztwa, wystarczy ich poszukać." (…) "Jednocześnie pragniemy, by kontakt z osobami, które pamiętają wydarzenia II wojny światowej pomógł w tworzeniu więzi międzypokoleniowej i uwrażliwił młode osoby na przeżycia i potrzeby starszego pokolenia".

Obecny na konferencji prasowej prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka, podkreślił, że wyzwanie to jest bardzo potrzebne polskiej młodzieży. "Istnieje bowiem wielka potrzeba zidentyfikowania jak największej liczby polskich ofiar okupacji niemieckiej, a młodzi ludzie mogą w tym bardzo pomóc."

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Merta ocenił, że ogłoszony konkurs dla młodzieży wzbogaci program "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką". T. Merta wyraził przekonanie, że konkurs umożliwi uzyskanie nowej wiedzy. Przypomniał, że pierwsza faza programu "Straty osobowe..." polegała na scalaniu różnego rodzaju istniejących cząstkowych baz danych. Teraz nadchodzi druga faza, w której należy weryfikować nowe źródła, szukać nowych informacji. Ten konkurs właśnie na tym będzie polegał" - podkreślił Merta.

Jako historyk z olbrzymią radością przyjmuję ten konkurs - oświadczył z kolei na spotkaniu prof. Tomasz Szarota, przewodniczący komisji ekspertów programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką". Podkreślił, że straty obywateli polskich pod okupacją niemiecką charakteryzuje duża anonimowość, co utrudnia szacunki. - Liczba tych, którzy w taki czy inny sposób stali się ofiarą różnych form represji jest olbrzymia i idzie prawdopodobnie w kilkanaście milionów - podkreślił Szarota. Dodał, że prawdopodobnie co trzeci obywatel polski był prześladowany.

Na konferencji obecni byli również podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Stanowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Krzysztof Dudek oraz wicedyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Barbara Berska, która zaprezentowała udział Archiwów Państwowych w Programie "Straty osobowe".

Wiceminister Krzysztof Stanowski przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej, w którym poprzez szereg inicjatyw uczniowie będą mieli szansę na pogłębienie swojej wiedzy o ważnych dla Polski wydarzeniach XX wieku. Należy do nich bez wątpienia również 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. W ramach tego konkursu uczniowie mają okazję do "spokojnej nauki historii najnowszej" poprzez realizację praktycznych projektów badawczych.

Laureatem konkursu zostanie szkoła lub organizacja młodzieżowa, która nie tyle zgromadzi i przekaże Fundacji największą liczbę ankiet dotyczących osób represjonowanych, ale której wkład pracy i zaangażowanie w realizację konkursu zostanie najwyżej ocenione przez Jury. Lista laureatów konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości do 7 czerwca 2010 roku. Gala konkursowa odbędzie się w czerwcu 2010 roku.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej,
Władysław Bartoszewski - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego,
Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Janusz Kurtyka - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
Andrzej Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
Sławomir Radoń - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Regulamin Konkursu i wszystkie niezbędne informacje dostępne są w Internecie na stronie Programu www.straty.pl oraz www.fpnp.pl.

Ulotka konkursu (pdf)
Regulamin konkursu (pdf)
Załącznik 1 - ankieta (pdf)
Załącznik 2 - karta zgłoszenia (pdf)
Załącznik 3 - oświadczenie rodzica lub opiekuna (pdf)
Załącznik 4 - lista uczestników (pdf)

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii