Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
W 67 ROCZNICĘ BITWY POD OSUCHAMI

26 czerwca w Osuchach (Gm. Łukowa, pow. Biłgoraj) odbyły się obchody 67 rocznicy największej bitwy partyzanckiej stoczonej na terenie Polski w czasie II wojny światowej. Bitwę tę toczyły oddziały AK i BCh okrążone przez przeważające siły wroga. Zginęło blisko 400 partyzantów, głównie z oddziału Topoli, Woyny, Jaskółki i Antona. Wielu zostało rannych, inni trafili do niemieckiej niewoli, a potem zostali rozstrzelani. W rocznicę walki z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich przy wsparciu Starosty Biłgorajskiego i Wójta Gminy Łukowa spotkali się nieliczni żyjący uczestnicy bitwy, ich krewni, kombatanci i władze samorządowe.

Na tej najważniejszej uroczystości kombatanckiej na całej Zamojszczyźnie nie mogło zabraknąć również Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", która od lat blisko współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i Ogólnopolskim Związkiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich (w latach 2008-2011 realizowaliśmy program pomocy humanitarno-socjalnej "Pamiętamy - nie jesteście sami", skierowany do byłych żołnierzy AK i BCH). Z ogromną satysfakcją i radością przewodniczący zarządu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", Dariusz Pawłoś wręczył w imieniu szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medale "Pro Memoria" za zasługi w pielęgnowaniu historii. Odznaczony został m.in. Mieczysław Bartoń, urodzony w Skierbieszowie działacz ŚZŻAK i Solidarności, więziony w stanie wojennym, który już od 10 lat nieprzerwanie sprawuje funkcję wójta gminy Skierbieszów. Przez wszystkie te lata Mieczysław Bartoń z oddaniem angażował się w utrwalanie, kultywowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy o walce narodowowyzwoleńczej Polaków oraz czynnie wspierał działające na terenie gminy organizacje kombatanckie. Jest organizatorem dorocznych uroczystości upamiętniających walkę oddziałów Armii Krajowej działających na terenie gminy, a także uroczystości upamiętniających rocznicę wysiedlenia Skierbieszowa i okolic. Wspiera czynnie i finansowo restaurację miejsc pamięci, z jego inicjatywy organizowany jest co roku Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej. Medalem uhonorowany został także Tadeusz Pszenniak, wiceprezes Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręgu Zamojskiego i jednocześnie prezes Związku w Skierbieszowie od wielu lat zaangażowany w pracę społeczną na rzecz środowisk kombatanckich oraz upamiętniania bohaterskich i tragicznych dziejów II wojny światowej, a przede wszystkim okresu okupacji hitlerowskiej i losów "Dzieci Zamojszczyzny". Tadeusz Pszenniak jest inicjatorem budowy pomnika "Walk i Męczeństwa" w Skierbieszowie i współorganizatorem powstania Izby Pamięci Narodowej przy skierbieszowskim Gimnazjum Publicznym. Był też jednym z inicjatorów i organizował pomoc w budowie Centrum Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach.

Spotkanie w Osuchach było też okazją do propagowania ogólnopolskiego programu dokumentacyjnego "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką", którego realizatorem jest Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Zamojszczyzna, która szczególnie ucierpiała pod niemiecką okupacją, zajmuje w nim ważne miejsce. Wszystkie ofiary pacyfikacji, mordów, wywózek i wysiedleń z Zamojszczyzny powinny doczekać się upamiętnienia. Wymaga to poważnego społecznego zaangażowania.

Na szczęście nie brakuje tu ludzi świadomych wagi kultywowania patriotycznych wzorców i zachowania pamięci o poległych w czasie II wojny światowej i zamordowanych pod okupacją niemiecką. Można było się o tym przekonać, uczestnicząc w uroczystościach upamiętniających bitwę pod Osuchami, po raz kolejny tak wspaniale zorganizowanych dzięki zaangażowaniu wójta gminy Łukowa Stanisława Kozyry oraz pani Wiesława Kubów, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej.Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii