Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Projekt „Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945”

„Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945” to publikacja w polsko–niemieckiej wersji językowej, która opowiada o pracy niewolniczej i przymusowej obywateli polskich na rzecz III Rzeszy, ukazując różne jej aspekty.

Album ten przedstawiający losy obywateli polskich w czasie II wojny światowej ma służyć przede wszystkim przypomnieniu i upamiętnieniu polskich ofiar reżimu narodowosocjalistycznego oraz upowszechnieniu poza granicami Polski prawdy historycznej na temat prześladowań nazistowskich, które dotknęły miliony polskich obywateli.

Poprzez poruszające zdjęcia i dokumenty prezentujemy losy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zmuszani byli do pracy na rzecz Trzeciej Rzeszy.

Większość zdjęć i dokumentów prezentowanych w publikacji pochodzi ze zbiorów własnych FPNP, zostały one nam przekazane bezpośrednio przez uczestników tamtych wydarzeń – świadków historii.

Publikacja obejmuje następujące działy tematyczne:
Niemiecka okupacja w Polsce
Organizacja pracy przymusowej
Praca niewolnicza
- Obozy koncentracyjne
- Zagłada Żydów
- Obozy karne dla dzieci i młodzieży polskiej
- Obozy karne i ciężkie więzienia
Zatrudnienie polskich robotników przymusowych
- Kobiety
- Małoletni robotnicy przymusowi
- Jeńcy wojenni
Wysiedlenia
Germanizacja
Dzieci robotnic przymusowych
Powrót do domu czy emigracja?
Bohaterowie
Droga do pojednania

Jest to publikacja towarzysząca wystawie prezentowanej w formie tradycyjnej oraz w wersji online, z którą można się zapoznać na stronie: http://fpnp.pl/wystawa/index_wystawa_pl.php

„Zachować pamięć” to także materiał edukacyjny skierowany do Polonii i Polaków za granicą, służący zachowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej.Katalog wystawy (pdf)


Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii