Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Pod okupacją niemiecką

Pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką” zawiera omówienie różnych form represji, jakim podlegali obywatele Polski pod okupacją niemiecką, zbiór relacji naocznych świadków i uczestników tamtych wydarzeń oraz historyczne zdjęcia i dokumenty. Obozy koncentracyjne, getta, zagłada Żydów i Romów, więzienia i obozy karne, wysiedlenia, wywózki na roboty przymusowe, germanizacja i terror – tak wyglądało życie w okupowanej Polsce.

Nie ma chyba w Polsce miejscowości, której mieszkańcy nie byli w trakcie wojny poddani prześladowaniom. świadczą o tym tysiące grobów, pomników, miejsc pamięci i tablic pamiątkowych. Wybór relacji naocznych świadków tamtych wydarzeń proponowany w niniejszej publikacji - to materiał Ÿródłowy, który pozwoli uczniom lepiej poznać historię nazistowskiej okupacji na ziemiach polskich. Lekturę tę polecamy nie tylko młodzieży, ale także wszystkim osobom zainteresowanym historią drugiej wojny światowej.

Pakiet edukacyjny został przygotowany w językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Pod okupacją niemiecką
karty (pdf)

Unter Deutscher Besatzung
karty de (pdf)

Under German Occupation
karty ang (pdf)

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą"

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii