Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Lekcje historii

Zespół ds. Projektów Edukacyjnych Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Zaprasza nauczycieli i uczniów zainteresowanych historią II wojny światowej do udziału w organizowanych przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" spotkaniach ze świadkami historii. O swoich wojennych losach opowiadają sami uczestnicy tamtych wydarzeń. Młodzież ma też okazję zapoznać się z dokumentami i zdjęciami o charakterze archiwalnym zgromadzonymi przez Fundację. Spotkaniom mogą towarzyszyć projekcje filmów lub pokazy slajdów.


Agnieszka Dzierżanowska
Koordynator Zespołu ds. projektów edukacyjnych FPNP
Tel.: +48 22 695 99 52
e-mail: adzier [at] fpnp.pl

**********


Rok szkolny 2010/2011

W dniu 15 września 2010 r. po raz kolejny gościliśmy w naszym Archiwum uczestników Szkoły Letniej "Polska dzisiaj 2010", organizowanej przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu wzięło udział 25 studentów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii oraz niemieccy wolontariusze zaangażowani w FPNP. Celem spotkania było przedstawienie działalności Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" oraz dyskusja o historii i aktualnym stanie stosunków polsko-niemieckich. Nasi goście mięli również okazję do zapoznania się z zasobami archiwalnymi FPNP i oryginalnymi dokumentami byłych robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych.

17.09.2010 r. w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie z młodzieżą należącą do Klubu Miłośników Historii, działającego w Gimnazjum nr 44. Zapoznano młodzież z przeszłą i obecną działalnością Fundacji. Zaprezentowano oryginalne dokumenty z czasów okupacji. Zachęcono do wzięcia udziału w Konkursie "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" oraz aktywnego włączenia się w tworzenie bazy internetowej Programu Straty osobowe.

**********

Lekcja historii z udziałem Zenona Kickiego, byłego więźnia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen *

W dniu 6.11.2009 r. Zenon Kicki spotkał się z uczniami z 44 Gimnazjum w Warszawie.
Młodzież należąca do "Klubu Miłośników Historii", biorąca udział w Konkursie "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć" miała okazję porozmawiać z p. Kickim o jego przeżyciach związanych z życiem codziennym w okupowanej Warszawie oraz pobytach w obozie koncentracyjnym.

Więcej informacji:
http://www.srodmiescie.edu.pl/


********

Dnia 19.09.2009 przedstawiciele FPNP w tym jedenastoosobowa grupa wolontariuszy, wzięli udział w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym odbywającym się w Parku Szczęśliwickim Zachęcali oni młodzież do wzięcia udziału w Konkursie "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć" organizowanym przez Fundację. Osobom zainteresowanym udzielali informacji i rozdawali ankiety do programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką". Przedstawicielka Fundacji była również członkinią jury podczas odbywającego się w ramach Pikniku konkursu historycznego, w którym FPNP ufundowała nagrody książkowe.


****

Dnia 17.09.2009 pan Edmund Baranowski spotkał się z młodzieżą z V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Spotkanie odbyło się w budynku szkoły i było częścią uroczystych obchodów wybuchu II wojny światowej i napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Wspomnienia p. Baranowskiego wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród młodzieży.


****

W dniu 31.10.2008 r. w archiwum Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przy ul Kolejowej 15 młodzież z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94, Lauder-Morasha spotkała się z p. Haliną Jędrzejewską pseudonim "Sławka", która w powstaniu warszawskim była sanitariuszką w zgrupowaniu "Radosław"

Spotkanie z p. Haliną Jedrzejewską Spotkanie z p. Haliną Jedrzejewską Spotkanie z p. Haliną Jedrzejewską Spotkanie z p. Haliną Jedrzejewską Spotkanie z p. Haliną Jedrzejewską Spotkanie z p. Haliną Jedrzejewską Spotkanie z p. Haliną Jedrzejewską

****


W dniu 30.10.2008 r. w Domu Spotkań z Historią p. Edmund Baranowski pseudonim Jur opowiedział młodzieży z klasy VI Prywatnej Szkoły Podstawowej nr. 105 w Miedzeszynie o swoich doświadczeniach wojennych, związanych z powstaniem warszawskim. Młodzież aktywnie brała udział w spotkaniu, zadając pytania dotyczące nie tylko walk powstańczych lecz także życia codziennego w Warszawie w sierpniu 1944 r.

Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim Lekcja historii z p. Edmundem Baranowskim

****


Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem odbyło się 16 września 2008 r. o godzinie 12, uczestniczyła w nim młodzież LXXIII LO ul Promienista 12a oraz młodzież z Klubu Miłośników Historii , działającego przy Gimnazjum nr 44 ul Smolna 30. Spotkanie to miało charakter inauguracyjny, w organizowanym przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" cyklu spotkań ze "Świadkami historii" w roku szkolnym 2008/09.

Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem Spotkanie z panem Augustem Kowalczykiem

****


21.05.2008 na lekcji historii gościliśmy p. Eulalię Rudak - prezesa Fundacji "Moje Wojenne dzieciństwo", która podzieliła się z młodzieżą swoimi przeżyciami związanymi z Powstaniem Warszawskim i wypędzeniem z Warszawy po jego upadku.

Eulalia Rudak. Spotkanie z młodzieżą w siedzibie FPNP 21.05.2008 r Młodzież na spotkaniu z p.Eulalią
RudakNatomiast W Domu Spotkań z Historią były więzień obozu koncentracyjnego Sachsenhausen i badacz historii tego obozu p. Józef Kuźba opowiedział młodzieży o swoich wojennych losach.

Józef Kuźba w Domu
Spotkań z Historią 27.05.2008 Młodzież z Gimnazjum nr 44 w Warszawie

W trakcie obu spotkań młodzież mogła poznać historię II wojny światowej, o której wiedzę przekazały osoby bezpośrednio uczestniczące w tych wydarzeniach.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii