Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Świadkowie historii - materiały dydaktyczne

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w ramach realizacji projektu "Świadkowie Historii - opracowanie i praktyczne zastosowanie zbioru relacji i wspomnień w pracy dydaktycznej" przygotowała publikację "Świadkowie historii. Represje niemieckie wobec obywateli polskich w okresie II wojny światowej. Materiały pomocnicze do nauczania historii".

Celem publikacji jest dostarczenie nauczycielom i studentom, jako przyszłym nauczycielom historii narzędzia, które można wykorzystać do przekazania uczniom jak najszerszego obrazu drugiej wojny światowej. Przygotowany materiał źródłowy, w postaci publikacji fragmentów wspomnień osób represjonowanych, ukazuje różnorodność represji, którym podlegali obywatele polscy w czasie II wojny światowej. Opowieści świadków prezentują zjawiska najbardziej typowe, związane z życiem codziennym w okupowanej Polsce oraz pokazują dzień powszedni młodych ludzi uwięzionych w obozach koncentracyjnych lub wywożonych na roboty przymusowe. Relacje świadków historii zostały zaopatrzone w aparat dydaktyczny mający pomóc w przeprowadzeniu lekcji.

W ramach projektu odbył się cykl zajęć dla studentów historii o profilu dydaktycznym mających przygotować ich do wykorzystania na lekcjach opublikowanego materiału źródłowego. Przeprowadzono również serię lekcji dla uczniów gimnazjów i liceów podczas których młodzież pracowała z materiałami z książki.

Projekt i publikacja zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskanych w ramach programu "Patriotyzm Jutra", którego operatorem jest Muzeum Historii Polski.

Patriotyzm Jutra

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii